Hamme Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hamme ailesi olarak kaliteyi misyonumuz gereği işimizin ayrılmaz bir parçası kabul ederiz. Kalitenin etkin yönetimi sayesinde hata nedenlerini sürekli iyileştirerek makinelerimizin müşteri memnuniyetini artırır olmasını sağlarız. Bu davranış bizi sektörümüzde güvenilir ve her zaman tercih edilen bir marka kılar. Kalitenin etkin yönetimini sağlamak için; -Hammadde, yarı mamül ve yardımcı malzeme tedariklerinin tümü kalite kontrolleri yapılarak stoklara alınır. -Üretilen makinelerin uluslararası standartlar çerçevesinde tüm testleri yapılmaktadır. -Makinelerimizin kalitesi yanında satış öncesi ve sonrası hizmette daima ulaşılabilir ve hızlı davranarak operasyonel mükemmellik sağlamaya çalışırız. -Kalite hedeflerimizi belirlerken sektörümüzde müşteriler tarafından tercih edilmenin ve referans gösterilmenin nekadar önemli olduğu bilinci içinde hareket ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Makine imalatı yapan firmamız, çevre bilinci içinde faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumayı; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve ziyaretçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı, gerekli alanlarda sürekli iyileşmeyi sağlamayı amaçlar. Şirketimiz bu amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki ilkelerle hareket eder. -Üretimlerinde doğal kaynak tüketimini en aza indirecek çalışmalar yapar. -Çevresel riskleri belirleyip yönetirken, proaktif bir yaklaşımla önleyici olmayı hedefler, bu riskleri en alt düzeye indirecek faaliyet planlarını hazırlar ve benimser. -Toplumun çevresel bilincinin artması için, bilgi paylaşımını destekler. -Çevre ile ilgili yasalara ve İş-işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gereklere uyar.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Ülkemizin toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi, bu yükselişin ekonomik ve sosyal olarak devamlılığının sağlanması için devletin tüm unsurlarına olduğu gibi özel sektöre de önemli sorumluluklar düşmektedir.Şirketimiz üzerine düşen bu sorumluluğu,ekonomik yönden verimli ve karlı olarak, hukuki açıdan kanunlara uyarak, etik konusunda toplumsal norm ve beklentilere göre davranarak, toplumsal sorunların çözümünde sosyal bilinç ile görev alarak yerine getirir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizi ileriye taşıyabilecek sorumluluk sahibi, iletişimi güçlü, temsil yeteneği olan, verilen görevlerde yön belirliyebilen, sonuç odaklı bireyleri Hamme ailesine katmayı hedefliyoruz. Personel ihtiyacı olan fonksiyon ve pozisyona göre uygun başvuru sahipleri belirlendikten sonra işe alınan personel oryantasyon programına katılır.Bu programla yeni personelin şirket hedef ve değerlerine uyumu gerçekleşir.Böylece Hamme ailesi biraz daha büyümüş olur. Şirketimizde her seviyede çalışana kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi, gerekse şirket dışı eğitimler verilir. Bulunduğu kademelerden daha yukarı kademelere çıkabilecek başarılı personeli performans değerlendirme süreci sonucu daha önemli görevler verilerek işbirliğimiz pekiştirilir.

AR-GE POLİTİKAMIZ

Hamme Makine AŞ, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü Ar-ge bölümünde yeni ürünlerin ve teknolojilerin ülkemize kazandırılmasına öncülük etmekte, ülkemizdeki destek kuruluşları ile ortak araştırma projeleri hazırlayarak, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sektörümüzün en yenilikçi şirketi olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Ar-ge’nin temel görevi müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki isteklerine, yüksek kalite ve standartlarda makinelerin üretimi için projeler hazırlamaktır.Projelerde kriterimiz ideal kalite-maliyet performansını yakalamaktır. Ar-ge bölümümüz yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, araştırma kuruluşları ve enstitüler ile sürekli işbirliği içerisindedir.Bilgi paylaşımını daha etkili sürdürebilmek amacıyla ulusal ve uluslararası fuar, konferans ve kongrelere katılmaktadır.Avrupa Birliği destekli faaliyetlerimiz ve dahil olduğumuz proje gruplarındaki çalışmalarımız ile iyi makinelerin ülkemizde üretilmesini sağlamaktayız.

NEDEN BİZ

Hamme; orjinallik, farklılık, değişiklik ve yenilikleri hayata geçirmek için emek harcar.

Belirlemiş olduğumuz şirket politikalarımız çerçevesinde zihin sınırlamalarını aşan, kendine güvenen, azmi ve çabasını yitirmemiş arkadaşlarımızla fikirler, ürüne ve hizmete dönüşür. Gelişme ve ilerlemenin hızlı ve sürekli olduğu dünyamızda gündemi takip edebilmek, yaşama ayak uydurup yerimizi koruyabilmek ve hep daha ileriyi hedefleyerek çaba, emek, bilgi, cesaretimizle bizde varız.

Temel İlkelerimiz

 • DÜRÜSTLÜK VE GÜVEN

  Şirketimiz çalışanlarına ve müşterilerine samimi,dürüst ve ahlaki normlar içinde davranır.Ticari faaliyetlerimiz hem tedarikçilerimize ,hem de müşterilerimize karşı doğru ve güven vericidir.
 • ETİK DEĞERLERE,YASALARA VE ÇEVREYE SAYGI

  Şirketimiz rekabetini etik değerlere duyarlı kalarak sürdürür.Yasalara kesinlikle saygı duyar ve bağlı kalır.Çevreyi korur ve zarar vermez.
 • PROFESYONELLİK VE ÇALIŞKANLIK

  Her şeyin iyisi başarıdır,mükemmelide büyük başarıdır.Şirketimiz görüntüde değil,gerçekte başarılı olmayı hedeflediği için şirket çalışanlarını mesleki değerleri olan,mesleklerinden onur duyan profesyonellerden oluşturur.
 • STRATEJİK YAKLAŞIM VE İNOVASYON

  Sirket işlerini iyi yöneterek,inovatif ve sürdürülebilir iş planlarımızla gelecekte fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamaktır.